+48 503 15 26 40 kontakt@rowerowyfun.pl

REGULAMIN POKOI NOCLEGOWYCH W ROWEROWYMFUN-IE

 

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Wpłata zadatku oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki wypoczynku w naszym domu RowerowyFun w Chełmcu zwanym dalej “Obiektem”, którego właścicielem jest Paweł Molek. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu w formie pisemnej lub poprzez wpłatę zadatku na nasze konto, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem zwanym dalej “Regulaminem” oraz akceptuje jego postanowienia.
2. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Regulamin jest zawsze publikowany na pod adresem: https://rowerowyfun.pl/regulamin-noclegow/
4. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia pokoi znajduje się na stronie internetowej https://rowerowyfun.pl/rezerwacja-online/.

 

REZERWACJE

1. Po zapoznaniu się z ofertą oraz podanymi na stronie cenami, Klient/Gość drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wybranego terminu, poprzez znajdujący się na stronie: https://rowerowyfun.pl/rezerwacja-online/. W tym momencie następuje Wstępna Rezerwacja.
2. Klient/Gość otrzyma e-mailem Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji. Przesłane przez Operatora Wstępne Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało zapisy dotyczące uzgodnionego pokoju, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę. Od tego momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 48 godzin (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu lub też całość kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na podane konto bankowe Wynajmującego tj: mBank 50 1140 2004 0000 3802 7737 4063.
3. Zaliczka stanowi zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Brak wpłaty zaliczki do 48h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji skutkuje Anulacją rezerwacji.
4. Uznanie rachunku Operatora Opłatą Rezerwacyjną po 48h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Potwierdzenia Rezerwacji. W takim przypadku Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientowi/Gościowi Usługę na warunkach zbliżonych do warunków Rezerwacji.
5. W przypadku wpłaty zaliczki Klient/Gość zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części Opłaty Rezerwacyjnej przed przyjazdem na konto bankowe Operatora lub najpóźniej w dniu przyjazdu w gotówce.
6. W każdym przypadku płatność całości Opłaty Rezerwacyjnej za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta/Gościa.
7. Zadatek jest bezzwrotny. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 15 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji.
8. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
9. W cenę pobytu wliczone są media, dostęp do części wspólnej domu ze wszystkimi przedmiotami wyposażenia i urządzeniami technicznymi, bielizny pościelowej oraz ręczników.
10. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w „RowerowymFun-ie” wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
11. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, a w przypadku braku wolnego pokoju do anulowania rezerwacji.

 

PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. O ile nie zapadną inne uzgodnienia, doba hotelowa w RowerowymFun-ie zaczyna się o godz. 15:00 i kończy się o godz. 10:00 następnego dnia. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to pracownikowi noclegów RowerowyFun do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju gościnnego, co jednak nie wiąże Wynajmującego.
2. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.00 w dniu wyjazdu traktowane jest, jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
3. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
4. Klucze do pokoju gościnnego przekazywane są w dniu przyjazdu do RowerowegoFun-u.
5. W przypadku zgubienia kluczy od pokoju Klient/Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI
1. W opisie każdego pokoju znajdują się wskazania co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w pomieszczeniu. Każdy z Klientów/Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, w przeciwnym wypadku właściciel obiektu Paweł Molek może zażądać dodatkowej opłaty.
2. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczący również łazienek).
3. Klient/Gość odpowiada za wszelkie usterki lub szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu pokoju gościnnego. Klient/Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient/Gość wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Za usterki powstałe z winy Klienta/Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Klient/Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z noclegu.
4. Klient/Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
5. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien. Wyłączanie urządzeń z gniazdek elektrycznych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
6. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu.
7. Parking mieszczący się na terenie RowerowyFun jest bezpłatny, niestrzeżony.
8. Prosimy o nie przywożenie ze sobą zwierząt domowych (psów, kotów) bez zezwolenia gospodarzy.
9. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
10. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo w holu oznaczoną charakterystycznym krzyżykiem.
11. Gospodarze RowerowegoFunu zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
12. Regulamin RowerowegoFunu podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://rowerowyfun.pl/regulamin-noclegow/ oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa i pisemnym poświadczeniu znajomości jego treści, dokonanym przy czynnościach meldunkowych.
13. Obiekt może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
a) podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu;
b) pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek;
c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i właściciela obiektu.

 

POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta/Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji noclegu a RowerowyFun Paweł Molek jako administrator danych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Aktualna wersja regulaminu jest publikowana na stronie https://rowerowyfun.pl/regulaminnoclegow.
2. Regulamin jest wywieszony w ramce w obiekcie w korytarzu i jest ogólnie dostępny.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia RowerowegoFunu.